SAĞLIK HİZMETLERİ

Poliklinik Hizmetleri

Çalışanın sağlık hizmeti gereksiniminin (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) mümkün olduğu ölçüde, bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.

Sunulan bu hizmet uluslararası kabul görmüş klinik göstergeler ile ölçülmekte, kalite kriterlerimiz doğrultusunda sonuçlar takip edilmekte ve elde edilen veriler ışığında sağlıklı çalışma ortamları oluşturulması amacıyla alınabilecek tedbirler raporlanmaktadır.

Sağlık Taraması

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar hizmetleri
 1. İşe giriş muayeneleri,
 2. Kan tahlili,
 3. İdrar tahlili,
 4. Hormon testleri,
 5. Eliza testi,
 6. Alerji ve diğer numune tahlilleri,
 7. Kanda ağır metal ölçümü,
 8. Periyodik muayeneler gerçekleştirilmektedir.
  BİZ KİMİZ!

  Önce sizi dinliyor, sizi tanıyoruz;
  Sizin için en uygun olanı yasal sorumluluklarımızdan taviz vermeden çalışanlarımız için güvenli geleceği birlikte inşa ediyoruz.

  Bilgi birikimini bütün ekibi ile paylaşan 16 yıllık saha deneyimine sahip Sn. Murat Levent Kütük’ün kurucusu olduğu ASAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2012 yılında kurulmuştur.