MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ / MYK

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik: meslek standartlarını  temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen kriterlerdendir.Mesleki Yeterlilik Kurumu; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Mesleki standartların oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlamaların bu standartlara göre hazırlandığı ve işgücünün eğitim sonrasında da belgelendirdiği bir eğitim sistemidir. Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıda belirtilen mesleklerde zorunlu hale getirilmiş olup, Mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar zorunluluk getirilen işlerde çalıştırılması yasaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi almak için;

 

 • Belge alınacak mesleğin belirlenmesi
 • Belge istenen meslek ile ilgili olarak gerekli ulusal yeterliliğin sağlanması
 • MYK ile bu yeterliliklerin sınavlar ile belgeli hale gelmesi
 • Belgeyi verecek yetkili bir kuruluş olması gereklidir

Mesleki Yeterlilik Belgesi yani MYK web adresi üzerinde ilinizde ve belgeyi temin etmek istediğiniz sektörde hangi kurumların bu belgeyi vermek ile yetkili olduklarını gösterir bir arama bölümü oluşturulmuştur. Aşağıda vermiş olduğumuz adrese girerek, il seçimi ve belge seçimini yapmanızın ardından arama bölümüne basabilirsiniz. Bu sayede kolaylıkla belgeyi vermeye yetkili kurum ve kuruluşları öğrenebilirsiniz.

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Aranacak?

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin Mesleki Yeterlilik Belgesini MYK almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde resmi gazetede Bakanlıkça yayımlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de uzunca bir zaman devam etmesi beklenmektedir.

  BİZ KİMİZ!

  Önce sizi dinliyor, sizi tanıyoruz;
  Sizin için en uygun olanı yasal sorumluluklarımızdan taviz vermeden çalışanlarımız için güvenli geleceği birlikte inşa ediyoruz.

  Bilgi birikimini bütün ekibi ile paylaşan 16 yıllık saha deneyimine sahip Sn. Murat Levent Kütük’ün kurucusu olduğu ASAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2012 yılında kurulmuştur.