PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

1. Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamınca çıkarılan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik” 10.Maddesi gereği, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde işveren; işyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacı ile patlamadan korunma dokümanı yaptırmakla yükümlüdür.

2. Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlaması Gerekli İşyerleri

 • Kimyasal maddelerin imalatının ve/veya depolamasının yapıldığı işyerleri
 • Kimyevi tahlil laboratuvarları
 • Basınçlı gaz tüpleri depolanması, dağıtımı ve dolumu yapan yerler
 • Boyahaneler
 • Marangozhaneler, ahşap ve kereste imalatı yapan işyerleri
 • Un ve şeker fabrikaları
 • Metal döküm sanayii
 • Benzin istasyonları
 • Deri ve suni deri imalatı yapan işyerleri
 • Kâğıt Fabrikaları

30.04.2013 tarihli 28633 Resmi Gazete Sayılı “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik” Madde-2 ‘de belirtilen işyerleri ve ekipmanlar haricinde;

Vb. işyerlerinde veya bu işler işletmenin bir bölümünde gerçekleştiriliyor ise Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Gereklidir.

Kapsam Dışı Olan Yerler

 • Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması
 • 01/04/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
 • Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
 • Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve suyolu taşıma araçlarının kullanılması
  BİZ KİMİZ!

  Önce sizi dinliyor, sizi tanıyoruz;
  Sizin için en uygun olanı yasal sorumluluklarımızdan taviz vermeden çalışanlarımız için güvenli geleceği birlikte inşa ediyoruz.

  Bilgi birikimini bütün ekibi ile paylaşan 16 yıllık saha deneyimine sahip Sn. Murat Levent Kütük’ün kurucusu olduğu ASAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2012 yılında kurulmuştur.