İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM HİZMETLERİMLK İSTANBUL ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İNŞ. VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Güvenliği Hizmeti

Firmanıza verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti, yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirildiği standart İSG hizmeti olmayacaktır. Kurumsal yapınıza uygun İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanmasının kurulması, güvenlik kültürünün oluşturulması ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetilmesi hizmet olacaktır.
Bu kapsamda görevlendireceğimiz İSG Profesyonelleri kurumunuzda aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

İş Güvenliği Çalışmaları

1. Risk Değerlendirmeleri

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını tespit etmek ve kazaları önlemek amacıyla;
 • Çalışma Ortamlarında,
 • Yürütülen Faaliyetlerde,
 • Makinelerde, ekipmanlarda, el aletlerinde
 • Ortak Sosyal Alanlarda
 • Ortaya çıkabilecek riskler önceden belirlenip ortadan kaldırılmalıdır. Yapılan Risk Değerlendirmeleri gözden geçirilecek, gerekli düzeltme ve eklemeler yapılacaktır. Kazalar ve ramak kalalar, üretim yöntemlerindeki değişiklikler, makine ve ekipman değişiklikleri vb. Risk değerlendirmeleri derhal ve hiçbir şey olmazsa Çok Tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir, Tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir, Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenecektir. .

  2. Acil Durum Yönetimi

  İşyerinde oluşabilecek ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek acil durumlar;
 • kararlılık,
 • Oluşmasını önlemek ve etkilerini sınırlandırmak için alınacak önlemleri belirlemek,
 • Müdahale ekiplerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Eskizler oluşturularak çalışanlara eğitim verilmesi,
 • Acil durum kaçış yollarının ve buluşma yerlerinin belirlenmesi,
 • Uygun işaretleme için işverene sunulur,
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması, izleme ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 • Çok tehlikeli/tehlikeli/az tehlikeli işyerlerinde her 30/40/50 çalışan için;
 • Yangınla Mücadeleden Sorumlu 1 Destek Kişisi,
 • Arama, Kurtarma ve Tahliyeden sorumlu 1 Destek Personeli görevlendirilecek ve eğitim verilerek sertifikalandırılacaktır.
 • Acil durum senaryoları dikkate alınarak 2017 yılında acil durum tatbikatı planlanacaktır.

  3. Saha Denetim Sistemi

  İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için sahada iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemeleri, uymayanları uyarmaları ve yazılı hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde; İş güvenliği kurallarına uymanın çalışanın tasarrufuna bırakıldığı kabul edilmektedir.
  Sahanın etkin bir şekilde denetleneceği ve denetimlerin raporlanacağı saha denetim sistemi kurulacak. Her bir ünite için; Aylık Haberli Güvenlik Turları, birim yöneticileri ve çalışanların katılımıyla planlanarak, saha denetimlerine çalışanların ve yöneticilerin katılımı sağlanacaktır.
  Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yapılacak iyileştirme faaliyetleri “İSG Uygunsuzluk Takip Tablosu” üzerinden takip edilerek yönetime raporlanacak.

  4. Kişisel Koruyucu Ekipman

  İşyerlerinde kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanlar belirlenecek, çalışanlara eğitim verilecek, “KKD Utanç ve Taahhüt Formu” imzalanacak, çalışanlara imzalı KKD sağlanacaktır.

  5. Kaza ve Ramak Kala Kayıtları

  Kazaların tekrarını önlemek amacıyla meydana gelen iş kazaları birim yöneticileri ile detaylı olarak incelenecek ve hazırlanan "Kaza Araştırma Raporu" ile kayıt altına alınacaktır.
  Kazaların önlenmesinde önemli bir faktör olan ramak kala durumları ve olası tehlikeleri tespit etmek amacıyla; Çalışanların doldurup İSG kutularına koyacağı "Ramak Kaza (KRK) Bildirim Formu" ve "Olası Tehlike Bildirim Formu" hazırlanacak. Bildirimi yapılan CRC Formları ve Potansiyel Tehlike Formları değerlendirilerek gerekli iyileştirme aksiyonları belirlenecek ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı takip edilecektir.
  Birim Toplantıları ve eğitimlerde; Kazalar ve ramak kala olaylar detaylı olarak resimlerle birlikte çalışanlara aktarılarak görsel farkındalık da sağlanacak.
  Kazaların temel nedenleri belirlenecek ve inceleme sonuçları standartlaştırılarak istatistiksel olarak raporlanacak.

  LİSANS

  EĞİTİMLER

  IPC ONAYLI - BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ:

  MLK İSTANBUL, https://deyeder.com/
  şirketinin yetkili eğitim sağlayıcısıdır. Deyeder, IPC (Uluslararası Personel Sertifikasyonu) ile Mutabakat Zaptı imzaladı; ilgili web sayfası bağlantısı: https://ipcaweb.org/our-members
  MLK İstanbul, tanınmış eğitim sağlayıcısı olarak AQA (Deyeder) tarafından yetkilendirilmiştir: https://deyeder.com/training_providers
  MLK İstanbul, IPC tarafından tanınan Baş Denetçi Eğitimlerini vermeye yetkilidir:

     ISO 9001:2015
     ISO 14001:2015
     ISO 22000:2018
     ISO 45001:2018
     ISO 27001:2022
     ISO 50001:2018
     ISO 13485:2016

  Eğitim Sertifika Numarasını Girin


  Eğitim sertifikası ayrıntılarınızı web sitemizde doğrulayın.
  Eğitim sertifika numarasını girin, eğitim ayrıntıları görüntülenecektir


  EĞİTİM SERTİFİKA NUMARASI
  (Sertifika numarası arasında boşluk kullanmayınız)

  EĞİTİM SERTİFİKASI DETAYLARI

  ×
  Eğitim Sertifika Bilgi Detayları

  Eğitim Sertifika No:       
  Katılımcı İsmi:       
  Eğitim Konusu:       
  Tarafından tanınan:       
  Düzenleme tarihi:        (dd / mm / yyyy)
  Durum:       

  BİZE ULAŞIN


  DUMLUPINAR DIST. RABITA STR. NO: 20/A DOOR NO: 1, PENDIK/ ISTANBUL/TURKEY       +90 216 379 55 45        info@mlkgrup.com